Konstrukce stavíme systémem DEKPANEL – masivní dřevěné panely

Princip systému DEKPANEL

Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru. Vnější povrch může být opatřen omítkou nebo dřevěným obkladem.
Masivní dřevěný DEKPANEL tvoří nosnou konstrukci stěny a zajišťuje její požární odolnost. Díky speciální fólii zakomponované přímo do panelu je zajištěna jeho vzduchotěsnost.
Vnitřní obkladová konstrukce vytváří finální interiérový povrch stěny. Jako obkladový materiál je možné použít sádrokarton nebo sádrovláknité desky, případně je možné masivní dřevěný DEKPANEL provést jako pohledový.
Obvodová stěna DEKPANEL D 1.2.1. Na obrázku – obvodová stěna DEKPANEL D 1.2.1.
 • tenkovrstvá omítka
 • stěrkový tmel DEKKLEBER ELASTIK s výztuží
 • tepelná izolace z minerálních vláken
 • lepicí hmota weber.therm technik
 • DEKPANEL D 81 F
 • nosný kovový rošt
 • sádrokartonová deska

Popis systému

DEKPANEL jsou masivní dřevěné panely vytvořené minimálně ze tří vrstev vzájemně kolmo orientovaných prken šířky 100 – 220 mm. Prkna jsou z jehličnatého dřeva, jsou sušená a egalizovaná na požadovanou tloušťku 27 mm. Vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Horní a dolní okraje panelů jsou opatřeny páskami, které panel chrání před povětrnostními vlivy a zároveň umožňují vzduchotěsné provedení vzájemných styků panelů.

Použití

Masivní dřevěné panely DEKPANEL jsou určené pro nosné i nenosné konstrukce stěn rodinných, bytových a občanských staveb, ale i pro realizaci nástaveb a přístaveb ke stávajícím objektům.

Výroba

Panely DEKPANEL jsou vyráběny v České republice. Výroba probíhá na počítačem řízeném výrobním centru patentovanou technologií. Panely se vyrábí v rozměrech až 3,5 x 12,5 m, což umožňuje vysokou variabilitu řešení staveb. Panely jsou na stavbu dodávány přesně opracované do fi nálního tvaru s předem vyřezanými spoji, stavebními otvory a dalšími úpravami. Přesné opracování panelů usnadňuje a významně urychluje následnou montáž na staveništi. Sestavení nosné konstrukce na stavbě je potom otázkou několika dnů, nikoli týdnů.

Kontrola kvality

Panely DEKPANEL jsou vybaveny certifikátem výrobku a všemi dokumenty potřebnými k prodeji na území České republiky. Kontrola kvality výroby je zajištěna pravidelným dohledem Notifi kované osoby.

Výhody systému DEKPANEL

RYCHLOST VÝSTAVBY

Díky přesnému opracování panelů na CNC obráběcím centru je následná montáž na stavbě velmi rychlá. Doba montáže středně velkého rodinného domu o dvou podlažích trvá pouze několik dnů. Díky této výhodě dochází ke značné fi nanční úspoře oproti podobným konstrukčním systémům.

VARIABILITA POUŽITÍ

Masivní dřevěné panely DEKPANEL jsou určeny zejména pro nosnou konstrukci stěn rodinných domů. Vícevrstvé konstrukční varianty jsou ale použitelné i pro vícepodlažní bytové domy a stavby občanské vybavenosti s vysokými nároky na statickou únosnost a požární odolnost.

ÚSPORA VNITŘNÍHO OBYTNÉHO PROSTORU

Nosný dřevěný DEKPANEL má v porovnání se zděnými stěnami výrazně menší tloušťku. Při stejné zastavěné ploše má dům postavený z panelů DEKPANEL větší využitelný vnitřní prostor domu. U průměrného rodinného domu činí tato úspora až 10m2, což je v podstatě jedna místnost navíc.

STATICKÁ ÚNOSNOST

Statická únosnost panelů DEKPANEL byla testována ve zkušební laboratoři s výbornými výsledky. I při relativně malé tloušťce jsou masivní dřevěné panely DEKPANEL velmi únosné jak pro svislé, tak pro vodorovné zatížení. Architektům a projektantům tak systém poskytuje značnou volnost při tvorbě domu.

VZDUCHOTĚSNOST OBÁLKY BUDOVY

Panely DEKPANEL se vzduchotěsnou úpravou (označení F) jsou opatřeny speciální vzduchotěsnicí fólií, která je vložena mezi vrstvy prken při výrobě panelu. Díky tomu je fólie chráněná před poškozením během manipulace a montáže. Reálná vzduchotěsnost konstrukce byla doposud ověřována na mnoha stavbách pasivních domů s vynikajícími výsledky.

EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Panely DEKPANEL jsou vyráběny ze dřeva, které pochází převážně z českých lesů. Výroba panelů je koncipovaná s ohledem na maximalizaci využití vstupní suroviny a minimalizaci odpadu. Při výrobě není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky.

konstrukce01 konstrukce02

DEKPANEL – Konstrukční varianty panelů

Panely DEKPANEL jsou vyráběny v mnoha konstrukčních variantách podle účelu použití v konstrukci. Základní 3-vrstvý panel tloušťky 81mm je určen pro vnitřní stěny. Panel pro obvodové stěny je opatřen speciální vzduchotěsnicí folií integrovanou pod vnější vrstvu prken (min. Sd=4,45 m). Panel je po obvodu a v místě otvorů opatřen páskou, která kromě ochrany panelu před povětrnostními vlivy slouží i k vzduchotěsnému napojení prvků mezi sebou. V případě požadavku na pohledovou úpravu povrchu se vnitřní vrstva prken nahrazuje palubkami nebo biodeskou. Pro silně staticky namáhané stěny lze použít panely se zesíleným šroubováním nebo vícevrstvé panely. Kompletní přehled všech vyráběných variant panelů DEKPANEL je uveden v tabulce níže.

NázevPočet vrstevVzduchotěsná úpravaPohledová úprava
DEKPANEL D 81 3NE NE
DEKPANEL D 81 F 3ANO NE
DEKPANEL D 81 S 3NE NE
DEKPANEL D 81 FS 3ANO NE
DEKPANEL D 81 B 3NE ANO (biodeska)
DEKPANEL D 81 BF 3ANO ANO (biodeska)
DEKPANEL D 81 BS 3NE ANO (biodeska)
DEKPANEL D 81 BFS 3ANO ANO (biodeska)
DEKPANEL D 81 P 3NE ANO (palubky)
DEKPANEL D 81 PF 3ANO ANO (palubky)
DEKPANEL D 81 PS 3NE ANO (palubky)
DEKPANEL D 81 PFS 3ANO ANO (palubky)
DEKPANEL D 108 B 4NE ANO (biodeska)
DEKPANEL D 108 BF 4ANO ANO (biodeska)
DEKPANEL D 108 BS 4NE ANO (biodeska)
DEKPANEL D 108 BFS 4ANO ANO (biodeska)
DEKPANEL D 135 5NE NE
DEKPANEL D 135 F 5ANO NE
DEKPANEL D 135 B 5NE ANO (biodeska)
DEKPANEL D 135 BF 5ANO ANO (biodeska)
DEKPANEL D 189 7NE NE
DEKPANEL D 189 F 7ANO NE
DEKPANEL D 189 BF 7ANO ANO (biodeska)

LEGENDA ke značení panelů:

81 (108, 135, 189)tloušťka panelu v mm
Fpanel s vloženou vzduchotěsnicí fólií
Spanel s vyšší statickou únosností díky zdvojenému šroubování
Bjednostranně pohledový panel – pohledová vrstva je tvořena biodeskou
Pjednostranně pohledový panel – pohledová vrstva je tvořena dřevěnými palubkami

Výroba a možnosti opracování panelů

Výroba panelů probíhá na portálovém obráběcím centru ESSETRE. Zařízení je vybaveno šroubovacím agregátem, který provádí sešroubování jednotlivých vrstev předem připraveného panelu. Obráběcí centrum dále disponuje otočnou a naklápěcí kotoučovou pilou a sadou dřevoobráběcích nástrojů.

konstrukce04 konstrukce03

Díky nástrojové výbavě je možné na panelech provádět následující opracování:

 • Řezání kolmé i pod úhlem
 • Vytváření drážek a polodrážek
 • Frézování otvorů libovolných tvarů
 • Vrtání otvorů pro spojovací prostředky
konstrukce05a konstrukce07

Kvality povrchů

Panely DEKPANEL jsou dodávány v KONSTRUKČNÍ nebo jednostranně POHLEDOVÉ kvalitě. Pohledové kvality povrchu panelu je docíleno použitím biodesky nebo obkladových palubek.

KONSTRUKČNÍ KVALITA

Je použito jehličnaté konstrukčně tříděné řezivo sušené na 14% +/- 2%. Lamely jsou egalizované na požadovanou tloušťku. Nedohoblovaný povrch je dovolen. Barevné skvrny jsou dovoleny bez omezení.

STRANA S VRUTY

konstrukce08

STRANA BEZ VRUTŮ

konstrukce09

POHLEDOVÝ PANEL – TYP “P”

Pohledový povrch je tvořen obkladovými palubkami v kvalitě A/B. Orientace vláken je svislá. Palubky mají sraženou hranu, takže je na povrchu patrný svislý rastr. Palubky jsou dodávány v provedení SMRK nebo BOROVICE.

konstrukce10

POHLEDOVÝ PANEL – TYP “B”

Pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C. Orientace vláken je svislá. Povrch biodesky je broušený. Biodeska je standardně dodávána v provedení SMRK, na poptávku je možné dodat i jiné dřeviny (MODŘÍN, JEDLE).

konstrukce11

Skladby konstrukcí

Obvodová stěna DEKPANEL D 1.2.1. DEKPANEL D 1.1.1 Nosná obvodová stěna z konstrukčního prvku DEKPANEL D 81 F, opatřená z exteriéru vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Z interiéru je na panelu sádrokartonová předstěna na kovové nebo dřevěné konstrukci.
Obvodová stěna DEKPANEL D 1.2.1. DEKPANEL D 1.2.1 Nosná obvodová stěna z konstrukčního prvku DEKPANEL D 81 F, opatřená z exteriéru vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Z interiéru je na panelu sádrokartonová předstěna na kovové nebo dřevěné konstrukci.
Obvodová stěna DEKPANEL D 2.1.2. DEKPANEL D 2.1.2 Nosná či nenosná vnitřní stěna s použitím konstrukčního prvku DEKPANEL D 81. Z jedné strany kontaktně opláštěná sádrokartonovou deskou. Z druhé strany s instalační předstěnou ze sádrokartonové desky na kovové konstrukci.
Obvodová stěna DEKPANEL D 1.1.2. DEKPANEL D 1.1.2 Nosná obvodová stěna z konstrukčního prvku DEKPANEL D 81 F, opatřená z exteriéru vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Z interiéru je na panel kontaktně přišroubována (přilepena) sádrokartonová deska nebo biodeska.
Obvodová stěna DEKPANEL D 1.2.2. DEKPANEL D 1.2.2 Nosná obvodová stěna z konstrukčního prvku DEKPANEL D 81 F, opatřená z exteriéru vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Z interiéru je na panel kontaktně přišroubována (přilepena) sádrokartonová deska nebo biodeska.
Obvodová stěna DEKPANEL D 2.2.2. DEKPANEL D 2.2.2 Nosná či nenosná vnitřní stěna s použitím konstrukčního prvku DEKPANEL D 81. Z obou stran kontaktně opláštěná sádrokartonovou deskou nebo biodeskou. Vhodná k oddělování místností bez akustických požadavků.

Požární bezpečnost

Masivní dřevěné panely DEKPANEL mají testovanou požární odolnost zkouškami v požární zkušebně.

Při požárních zkouškách byl testován samotný panel bez dalších vrstev, aby se prokázalo, že je požární odolnost nosné konstrukce dostatečná. Doplněním dalších vrstev, například sádrokartonového obkladu, se výsledná požární odolnost konstrukce ještě zvyšuje.

Při požárních zkouškách se projevil příznivý vliv spojovacích prostředků, díky nimž v průběhu zkoušky nedocházelo k náhlému odpadávání jednotlivých vrstev prken, ale panel se choval jako celistvý dřevěný prvek.

Testovaný typ paneluVýsledek
DEKPANEL D 81 REI 30 DP3
DEKPANEL D 108 B REI 60 DP3
konstrukce18 konstrukce19

STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE V SYSTÉMU DEKPANEL

Stropní konstrukce se v systému DEKPANEL řeší nejčastěji jako trámová nebo fošnová se záklopem z konstrukčních desek nebo palubek. Stropní prvky jsou na stavbu dodávány s předem vyřezanými spoji, což výrazně usnadňuje a zkracuje následnou montáž. Stropní nosníky lze ponechat viditelné v interiéru.

konstrukce20

Střešní konstrukce se řeší klasickým tesařsky vázaným krovem většinou vaznicové soustavy. Stejně jako strop, může být i konstrukce krovu pohledová v interiéru. Dalším způsobem řešení střešní konstrukce je využití příhradových lisovaných vazníků.

konstrukce22 konstrukce21

Stropní a střešní konstrukce může být součástí dodávky panelů. Díky tomu může montáž jednotlivých konstrukcí plynule navazovat a zároveň dojde k výrazné úspoře nákladů na přepravu materiálu.